Vi er tilgjengelig på telefon mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 09:00-12:00.

Informasjonstelefon: 22 34 21 00.

Innkalte til intervjuer vil bli kontaktet av politiet for nytt oppmøte. Det vil komme oppdateringer angående mulighet for å kontakte oss på e-post.

Se https://www.udi.no/ for spørsmål rundt visum og oppholdstillatelser.

Servicesenteret for utenlandske statsborgere/SUA er stengt på ubestemt tid. Utlendinger knyttet til SUA bes holde seg oppdatert på sua.no for ytterligere informasjon.

-------------------------------

The immigration office in Schweigaardsgate 15 b is closed until further notice due to the covid-19/coronavirus.

The phone lines are now open Monday, Tuesday, Thursday and Friday from 09:00 – 12:00.

Telephone number: 22 34 21 00.

There will be updates regarding contacting the immigration office through e-mail.

Service center for foreign workers/SUA is temporarily closed. Please check this website for updates.

Check https://www.udi.no/ if you have any questions regarding visa and residence permits.