Tjenestene som omfattes av tiltaket er pass, nødpass, levering av anmeldelse, hittegods, avtaler som omhandler opphold og utlendingstjenesten, våpen, namsmann og forliksråd.

Dette er tiltak vi iverksetter for å forebygge smitte, og for sikre politiets beredskap og kritiske funksjoner. Vi beklager ulempene det medfører for folk, og ber om forståelse for at det er nødvendige tiltak i den alvorlige situasjonen samfunnet står i.

PASS
Publikum bes om å avbestille bookingtimer på pass, og booke ny time via www.politiet.no.

UTLENDINGSFORVALTNING
Publikum bes om å avbestille bookingtimer ved utlending, og booke ny time på et senere tidspunkt via www.udi.no.

ANDRE FORVALTNINGSGJØREMÅL
Våpenforvaltning, bevillinger, tillatelser, etc. Ta kontakt med oss på e-post: post.ost@politiet.no

ANMELDELSER
Anmeldelser kan leveres via www.politiet.no – eller som fysisk brev (se www.politiet.no for kontaktinformasjon).

NAMSMANNEN
Publikum bes ta kontakt på telefon eller e-post sianpost@sismo.no. Husk å merke henvendelsen med namsmannens referansenummer.  Se www.politiet.no for kontaktinformasjon.

FORLIKSRÅDET
Publikum bes ta kontakt på telefon eller e-post sianpost@sismo.no. Husk å merke henvendelsen med forliksrådets referansenummer. Se www.politiet.no for kontaktinformasjon.

SPØRSMÅL/HENVENDELSER
Vi opplever svært stor pågang, så prøv først å finne svar på  spørsmålene dine på www.politiet.no. Om du MÅ ta kontakt med oss, kan du ringe 64 99 30 00 eller sende oss en e-post: post.ost@politiet.no. Du må regne med at det kan ta noe tid før vi får svart.

NØDNUMMER 112: Skal kun benyttes om du er i nød og trenger øyeblikkelig hjelp fra politiet.

MEDIEHENVENDELSER
Rettes til pressevakt, stab for kommunikasjon, tlf. 488 66 885.