– Beslutningen er hjemlet i utlendingslovens § 16 første ledd, og utlendingsforskriftenes §4-17, hvoretter utlending ikke kan forlate sin stilling om bord på skip, og kan ikke gå i land i riket uten tillatelse fra politiet. Slik tillatelse vil etter dette ikke bli gitt, sier leder av felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie i Agder politidistrikt, Per Juell Larsen.

Nødvendig arbeid for å gjennomføre lasting og lossing på havneområdet tillates. Mannskap får i dette arbeidet imidlertid ikke forlate skipet.

– Vedtaket sendes Kystverket, Brevik sjøtrafikk sentral og til våre kjente agenter. Beslutningen gjelder fra mandag 16.3.2020 kl. 1400, og til annet blir bestemt, sier Juell Larsen.


For media

Talsperson i denne saken er driftsenhetsleder Per Juell Larsen. Han kan nås på telefon 404 42 240.