Hatkriminalitet Oslo pd 2019

Et sammendrag av de viktigste tallene finnes på side 4 i rapporten:
Anmeldt hatkriminalitet i Oslo 2019

Se også tidligere publiserte rapporter: