Flere av e-postene er tilsynelatende sendt ut fra Verdens helseorganisasjon (WHO) med informasjon om tiltak for å unngå å bli smittet.

Svindlerne viser til en rekke websider der det bes om personlige opplysninger mot mer informasjon. Disse sidene ser svært ekte ut, og det er lett å la seg lure.

Nå som et økende antall jobber hjemmefra, er man i større grad eksponert for slike e-poster.

Derfor:

  • Vær kritisk til innhold i mottatt e-post
  • Ikke klikk på linker eller vedlegg i e-poster som omhandler pandemien
  • Ikke oppgi sensitive personopplysninger, PIN-koder, passord eller betalingsinformasjon hvis noen spør om dette

Informasjon om koronaviruset er gratis og du finner informasjonen her: https://helsenorge.no/koronavirus