Det vises til politimesterens beslutning om landlovnekt i vedtak den 14. mars 2020, i medhold av utlendingsforskriften § 4-19, 5.ledd idet det foreligger "særlige grunner". De særlige grunnene knytter seg til smittesituasjonen omkring Covid-19-viruset. Nektelsen gjelder alle utenlandske besetningsmedlemmer på alle fartøyer innen Sør-Vest politidistrikts ansvarsområde. Beslutningen er kommunisert ut til alle aktuelle fartøysførere/kapteiner via Kystverket, Kvitsøy trafikksentral. I tillegg er den kommunisert via et agentnettverk mv.

Ved beslutning av 19. juni 2020 ble dette endret slik at landlovnekten ikke gjelder dersom påmønstret utenlandsk besetningsmedlem har vært ombord i skipet de siste 10 dager uten å være i land.

På grunn av endringer i bl.a COVID forskriften per 15. juli 2020 gjøres ny endring slik:

Landlovnekten gjelder heller ikke dersom skipet kommer fra et land i EØS/Schengenområdet som ikke er områder med forhøyet smitte, jf COVID forskriften § 5a, 1. ledd jf 4. ledd.

Denial of shore leave in Southwestern Police District

To prevent the spread of the corona virus, the Chief of Police has decided to refuse foreign crew members shore leave in all ports in Southwestern Police District. The decision means that foreign crew members are not allowed to leave the ISPS area.

The Immigration Act article 16 and the Immigration Regulations sections 4-19 open for denial of shore leave when this is found to be necessary for reasons of order and security or other particular reasons.

From July 15th the denial of shore leave does not apply to foreign crew members who have been on their ships for the last 10 days with out leaving their wessel, and in that same time period have shown no symptoms of Covid-19.

The decision is communicated via Kvitsøy Vessel Traffic Service.