De første personene ble løslatt tirsdag 17. mars, og flere personer blir løslatt i løpet av denne uka. PU ønsker ikke på nåværende tidspunkt å oppgi et konkret antall, ettersom dette er et pågående arbeid med løpende vurderinger hvor det kan komme endringer underveis.

– PU har ikke tatt endelig stilling til om ytterligere personer ved utlendingsinternatet kommer til å bli løslatt. Ved eventuelle fremtidige løslatelser vil vi blant annet vektlegge graden av unndragelsesfare, utlendingenes straffehistorikk, mulighetene for ID-verifisering og gjennomføring av tvangsreturer, opplyser seksjonsleder Kristel Lee Høgslett ved PUs juridiske seksjon.

Personene som løslates denne uka ilegges pålegg om bestemt oppholdssted enten på asylmottak eller på en privat adresse. Å bryte politiets pålegg er straffbart etter utlendingsloven § 108. Alle personene som løslates denne uka har ulovlig opphold i Norge og har plikt til å forlate landet på egen hånd.

Grunnlag for internering

PU gjør fortløpende vurderinger i hver enkelt sak, og grunnlaget for fortsatt internering vurderes i lys av at det nå er en midlertidig stans i ledsagede uttransporteringer.

I mange saker vil imidlertid grunnlaget for internering fortsatt være tilstede, da en midlertidig stans i ledsagede uttransporteringer ikke vil påvirke PUs løpende arbeid med å avklare identitet.