I den forbindelse ønsker politiet og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) å advare mot toppturer og enhver ferdsel som kan utløse redningsaksjoner.

Skredfaren er betydelig. Samtidig som mye ferdsel på tvers av kommunegrenser, øker risikoen for smittespredning.

Redningspersonell og materiell er sårbare ressurser på grunn av koronaviruset. Enhver redningsaksjon vil innebære samling av nøkkelpersonell med økt risiko for smittespredning, som kan føre til at viktig personell kan bli slått ut på grunn av smitte, karantene og isolasjon.

– Vi ber alle turglade utvise stor forsiktighet og unngå aktivitet som kan utløse redningsaksjoner. Vi trenger alt vårt helsepersonell i tiden fremover og kan ikke risikere at mange av våre ansatte som står i fremste rekke, må ut av tjeneste i flere uker, sier administrerende direktør ved UNN, Anita Schumacher.

Å begrense transport og ferdsel som kan utløse redningsinnsats er i nåværende situasjon å ta samfunnsansvar, og bør inkluderes i dugnaden vi alle er en del av.

– Vi ber om at innbyggerne våre nå opptrer ekstra forsiktig, og det gjelder om du kjører bil, skuter eller går på ski, sier lensmann i Nord-Troms lensmannsdistrikt, Ole Johan Skogmo.