Bruk av hytte og feriebolig
Følg oppfordringer og råd fra kommunene om ikke å reise på hytta. Politiet er ikke rette myndighet til å gi tillatelser eller dispensasjoner. Vi oppfordrer til å ikke belaste kommunene med spørsmål knyttet til dette.


Nordmenn uten adresse i Norge (som trenger sted å bo)
Må kontakte den kommunen der de sist var folkeregistrert

 

Spørsmål om grensepasseringer:
* Norske borgere kan fritt reise inn i landet, men må i 14 dagers karantene etter passering av grensen  
* Norske borgere som bor i Sverige og jobber i Norge kan fritt reise på jobb, og skal ikke i karantene. Krav til dokumentasjon fra arbeidsgiver må tas med ved grensepassering.

* Utlendinger (og deres familiemedlemmer) med oppholdstillatelse som skal inn i Norge, må i 14 dagers karantene
* EØS-borgere som bor i Sverige og jobber i Norge kan fritt reise på jobb, og skal ikke i karantene. Krav til dokumentasjon fra arbeidsgiver må tas med ved grensepassering.

Mer informasjon om grensepassering og karantene finner du her

Forhåndsgodkjenning fra politiet til utlendinger som ønsker å reise inn i Norge?
* Øst politidistrikt kan ikke gi en slik forhåndsgodkjenning
* Utlendinger må på eget ansvar reise til grensen, og politiet på stedet vil vurdere om det er grunnlag for innreise
* Gjeldende karanteneregler besluttet av helsemyndighetene må følges


Spørsmål om karantenebestemmelser:
Disse er hjemlet i Smittevernloven, og vi henviser til helsemyndighetene for nærmere informasjon.

Anmeldelse av straffbare forhold
Mange forhold kan anmeldes på nett via www.politiet.no. Eventuelt kan du sende en e-post til post.ost@politiet.no.

Jeg vil melde fra om en virksomhet som burde være stengt / større ansamlinger av mennesker
Ta kontakt med politiet på telefon 02800.

Utlendinger bosatt i Norge som har spørsmål ifm. søknadprosesser osv:
Se www.udi.no

Pass, publikumsmottak og øvrige forvaltningsoppgaver
Vi holder foreløpig stengt til og med 26. mars med mulighet for forlengelse. Følg med på www.politiet.no for mer informasjon.

Kontakte politiet?
Vi opplever for tiden stor pågang, og ber om at publikum forsøker å finne svar på spørsmål på www.politiet.no. Finner du ikke svar her, kan du kontakte oss på telefon 02800. Om du er i nød og trenger øyeblikkelig hjelp må du ringe 112.

Mediehenvendelser til Øst politidistrikt
Kontakt pressevakt, stab for kommunikasjon, tlf. 488 66 885.

Ytterligere informasjon om situasjonen
Se regjeringens temaside.
Se helsemyndighetenes Koronaside.