Politiet ser alvorlig på hendelsen som nå etterforskes bredt. Området er fortsatt avsperret og foreløpig ikke frigjort. De tekniske undersøkelsene på stedet er i hovedsak avsluttet og det gjennomføres nå avhør. Politiet foretar blant annet rundspørringer og ett av forholdene som ønskes klarlagt er salg av brennbar veske.

Kripos bistår nå i etterforskningen. Politiet undersøker fortsatt om det er likheter mellom brannen i Dombås kirke og skadeverket som utført på Sel kirke.

Sel kirke ligger fem kilometer nord for Otta sentrum.