Bakgrunnen for økt tilstedeværelse er at politiet ønsker å informere og rettlede publikum i forbindelse med forbudet mot overnatting på fritidseiendom som er trådt i kraft som følge av spredning av koronaviruset.

Politiet skal ikke stoppe publikum fra å ta en tur på ski i flotte vinterlandskap. Men i tett samarbeid med kommunene er det politiets oppgave å forebygge koronasmitte i små og sårbare kommuner.

Informasjon om vedtatte forskrifter og hvilke konsekvenser det vil få for den enkelte å bryte disse, anser politiet som en viktig, forebyggende oppgave.

Vi minner til slutt om "forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer i anledning utbrudd av koronavirus":

  • Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.
  • Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.

For media
Talsperson i denne saken er driftsenhetsleder Bård Austad. Han kan nås på telefon 404 42 240.