Politidirektoratet har fått fullmakt til midlertidig å ansette inntil 400 politifolk for å styrke bemanningen som følge av utbruddet av koronaviruset. Tilsettingene skal gjøres i tre faser. I første fase legges det opp til å ansette inntil 150 personer på bakgrunn av tidligere rekrutteringsprosesser i politidistriktene. I denne første fasen er politidistrikt som har landegrense prioritert, fordi det er personkontroll på grenser over land som er den enkeltoppgaven som har medført mest ekstraarbeid for politiet.

Troms får 12 av disse stillingene. De nye medarbeiderne skal primært ha oppgaver knytta til personkontrollen på grensa mellom Norge og Finland.

– Vår viktigste oppgave er å sikre trygghet, lov og orden for innbyggerne i Troms. Dette gjelder også i den spesielle situasjonen samfunnet vårt er i nå. Jeg er fornøyd med at vi kan styrke vår evne til å løse oppdraget og fortsatt bistå helsevesenet med å gjennomføre nødvendige smitteverntiltak på en god måte, sier politimester Astrid Nilsen.

For å sikre rask tilsetting skal de 12 medarbeiderne rekrutteres blant politiutdannet personell som tidligere har søkt stillinger i politiet. De tilsettes i 6 måneder med mulighet for forlengelse inntil 12 måneder.