Konsultasjonsteamet

For mange barn er barnehagen og skolen svært viktig; ikke bare for læring og sosialisering, men som arenaer der barna opplever mest forutsigbarhet og trygghet. Det som kontrast til utryggheten, uforutsigbarheten og belastningene barna utsettes for i relasjoner til sine nærmeste, i hjemmet.

Konsultasjonsteamet tilbyr konsultasjoner til offentlige - og private ansatte, som jobber med barn og unge og som er bekymret for om barn eller unge kan være utsatt for vold, seksuelle overgrep eller alvorlig omsorgssvikt. Det viktig å opprettholde muligheten til å kunne drøfte bekymringer om vold og overgrep med fagpersoner som har spesialisert bredde- og dybdeforståelse av fenomenene.

Avtale med konsultasjonsteamet gjøres ved å ringe til Statens barnehus, tlf. 22 70 56 50.

Konsultasjonsteam brosjyre