Vedkommende er under behandling på sykehus.

Eventuelle andre vitner som har vært på eller ved Circle K Brumunddal i tidsrommet ca. kl. 14.15 til ca. kl.15.00 bes også melde seg.

På grunn av skaden vedkommende har er det ikke mulig å avhøre vedkommende per nå. Politiet holder derfor alle muligheter åpne og etterforsker derfor hendelsen inntil vedkommende er i stand til å la seg avhøre. Per nå er det ikke grunnlag for å si at vedkommende er utsatt for en kriminell handling, men hendelsesforløpet må etterforskes inntil dette kan avklares nærmere.

Vitner bes melde seg til lensmannskontoret i Brumunddal på telefon 62 56 72 00.