• 2 av sakene av sakene er henlagt på grunn av bevisets stilling, den tredje er foreløpig ikke avgjort.
  • Vi har ikke registrert anmeldelser/saker om brudd på smittevernloven vedrørende forbud om virksomhet
  • Politiet mottar daglig tips og henvendelser om mulige brudd på smittevernloven. Øst politidistrikt har mottatt drøye 370 Koronarelaterte meldinger siden 10. mars.
  • Siden 26. mars har vi registrert 54 meldinger vedrørende ansamlinger av mennesker på fest, idrettsplasser og lignende, 13 meldinger om karantenebrudd og 8 meldinger om ulovlig opphold på hytte.  
  • Hver melding vurderes individuelt, og vi reiser ut for å undersøke nærmere når vi mener det er grunnlag for det. Vi legger vekt på forebygging av straffbare forhold knyttet til smittevernloven, og gir råd og veiledning om regelverket som gjelder.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Pressekontakt:
Stab for kommunikasjon, 488 66 885 / kommunikasjon.ost@politiet.no