Politimester Ida Melbo Øystese, sjefssersjant i HV Joachim Bjørnbak, stabsssjef HV02 Bjørn Thore Bech og visepolitimester Geir Solem.
I en seremoni på OSL 7. april takket politimester Ida Melbo Øystese og visepolitimester Geir Solem for innsatsen fra HV ved sjefssersjant Joachim Bjørnbak (venstre) og stabsssjef HV02 Bjørn Thore Bech.
FotoAnn-Kristin Endal / Øst politidistrikt

1. mars ble det gjeninnført grensekontroll på indre Schengen-grense på Oslo lufthavn (OSL) og på landegrensen mot Sverige. Innledningsvis var situasjonen både krevende og uoversiktlig, og det ble bedt om bistand fra Forsvaret til å ivareta polisiære oppgaver knyttet til transport og ledsagelse av bortviste flypassasjer på OSL, samt vakthold for å sikre overholdelse av karantenebestemmelsene. Soldatene har hatt begrenset politimyndighet, og har vært under politimesterens ledelse.

Gradvis nedskalert
-Trafikken på Oslo lufthavn er nå nede på fem prosent av normal aktivitet. Situasjonen er ikke lenger uoversiktlig, og politiet har god kontroll. Derfor har vi den siste uken gradvis nedskalert bistanden fra Heimevernet, og tirsdag 7. april termineres den helt, sier politimester Ida Melbo Øystese.

Mens HV-02 avslutter sitt bistandsoppdrag på OSL, fortsetter HV-01 sitt bistandsoppdrag knyttet til kontroll av indre Schengen grense mot Sverige.

Svært takknemlig
- Bistanden fra Heimevernet på Gardermoen har vært helt nødvendig for å gjennomføre en forsvarlig grensekontroll, og for å hindre smittespredning. Heimevernet har vært en viktig ressurs for politiet, og vi er svært takknemlig for jobben de har gjort, sier politimester Øystese.

Egen instruks
Det er klare retningslinjer for hvordan politiet skal gå frem når våre ressurser ikke er tilstrekkelige for å løse politioppdraget. Myndighetene har etablert en egen instruks som i sier at "i situasjoner der egne ressurser ikke antas å være tilstrekkelige eller tilgjengelige, skal politiet snarest vurdere å be Forsvaret om bistand etter de regler som følger av denne instruks".

Kjente rutiner
Bistandsinstruksen er gjenstand for øvelser der politiet og Forsvaret deltar. Det gjør at administrative forhold, og rutiner og systemer for gradert kommunikasjon og annen samhandling, er etablert, avklart og kjent. Rutiner for eventuell tildeling av begrenset politimyndighet er også avklart og ivaretatt, og nøkkelpersonell er sikkerhetsklarert.

Forstørr bilde Heimevernet avsluttet 7. april sin bistand til politiet på Oslo lufthavn. Bildet er fra seremonien der politimester Ida Melbo Øysteset takket for innsatsen.
Heimevernet avsluttet 7. april sin bistand til politiet på Oslo lufthavn. Bildet er fra seremonien der politimester Ida Melbo Øysteset takket for innsatsen.
FotoAnn-Kristin Endal / Øst politidistrikt.