Beslutningen innebærer at Namsfogden i Varanger endrer navn til Namsfogden i Finnmark. Namsfogden i Finnmark skal ivareta oppgaven som namsmann for alle lensmanns- og politistasjonsdistriktene i Finnmark politidistrikt.

Politidirektoratet legger i sin beslutning til grunn politimesteren i Finnmarks vurdering om at én namsfogd som ivaretar oppgaven som namsmann for hele politidistriktet, vil understøtte gode publikumstjenester innenfor sivil  rettspleie i politidistriktet med hensyn til kvalitet, kompetanse, effektivitet og service.

- Dette er en god løsning som vi har ønsket oss, sier politimester Ellen Katrine Hætta. - Med ett namsdistrikt legges forholdene godt til rette for samhandling og oppgaveløsning på tvers av hele distriktet. Det vil styrke tilbudet til innbyggerne våre.

Etter planen iverksettes beslutningen 1. september 2020. Prosessen med personalløp og innplassering er startet opp.