Hva må du huske på som russ 2020?

 • Russen må forholde seg til norske lover og regler, slik som alle andre. Dette gjelder alt ifra ordensforstyrrelser, vold, støy, nattero, smittevern og rusmidler til trafikkregler og forsøpling. Politiet er verken snillere eller strengere med russen enn befolkningen ellers.
 • Dere må forholde dere til helsemyndighetenes anbefalinger om maksimum 5 personer samlet med to meters avstand, vaske hender og ikke del flaske
 • Ikke del ut russekort nå – dette kan overføre smitte.

Hva kan og vil politiet gjøre?

 • Oppfordre til å løse opp ansamlinger av russ i buss/bil, eller andre steder hvis helsemyndighetenes anbefalinger ikke blir overholdt.
 • Oppfordre til å stoppe fester, hvis dere ikke forholder dere til helsemyndighetenes anbefalinger.
 • Gi kjøreforbud for russebusser/-biler, hvis gjentatte pålegg knyttet til trafikkforhold eller støy ikke er etterkommet.
 • Avslutte ansamlinger og fester hvor normal ro og orden ikke overholdes.
 • Hvis russen bryter norsk lov så vil politiet reagere. Reaksjoner kan være å gi råd og veiledning, pålegg eller anmeldelse ut fra hvilken straffbar handling som har skjedd.

Politiet anbefaler

 • Bidra til den nasjonale dugnaden for å begrense covid-19.
 • Å la russebussen/-bilen stå. Hvorfor? Fordi det er vanskelig å holde to meters avstand selv i en buss eller bil.
 • Bær russedressen med stolthet etter mange års skolegang. Dette er ikke en uniformering for fri festing.
 • Tenk kreativt, og bruk sosiale medier - gjennomfør forskjellige "russeritualer" på en måte ingen har gjort før dere! Husk nettvett og hva som er delbart.
 • Å begrense inntak av alkohol, fordi rusmidler ofte påvirker dine vurderinger.
 • At alle følger de lover, regler og anbefalinger som gjelder – slik at dere får vist frem hvor ansvarsbevisste dere er! Dere er et russekull som kommer til å bli husket, på en god måte!