Nordland politidistrikt har på lik linje med resten av politiet i Norge valgt å åpne opp noen av publikumsmottakene. Det er gjort en risikovurdering i forhold til de kontorene som åpner opp slik at man klarer å ivareta smittevernhensynet på disse kontorene. Det legges opp til en gradvis åpning og det blir gjort fortløpende vurderinger i forhold til om vi skal åpne flere lokasjoner.

Fortsatt gjelder anbefalingen om å anmelde på nett for de typer av saker hvor det lars seg gjøre, sjekk på www.politi.no.

Hvilke tilbud som åpnes opp varierer fra kontor til kontor. Se detaljer for åpningstider, framgangsmåte og tjenester som åpnes opp i oversikten:

  • Bodø politistasjon
  • Narvik politistasjon
  • Mosjøen politistasjon

Disse kontorene åpner for: Pass, utlending og anmeldelse.
Kun for forhåndsbestilt time. Book time til pass på politi.no.
Ring 75 58 90 00 for å gjøre avtale om time for utlending og levering av anmeldelse.

 • Fauske lensmannskontor
  Åpnes for pass og mottak av anmeldelse etter forhåndsavtale. Timebestilling pass gjøres på politi.no. Ring 75 58 90 00 for å gjøre avtale om time for å levere anmeldels

 • Mo i Rana politistasjon 
  Har vanlig åpningstid 9 til 14.00 for levering av anmeldelser.
  Timebestilling pass gjøres på politi.no.

 • Brønnøysund lensmannskontor
 • Alstahaug og Leirfjord lensmannskontor
 • Ørnes lensmannskontor
 • Innhavet lensmannskontor
 • Sortland lensmannskontor
 • Andøy lensmannskontor
 • Svolvær politistasjon
 • Vest-Lofoten lensmannskontor

Disse kontorene åpnes for mottak av anmeldelse etter forhåndsavtale. Ring 75 58 90 00 for å gjøre avtale om time for å levere anmeldelse.