Tilbudet vil gjelde:

 • Mottak av anmeldelser i straffesaker
 • Behandling av utlendingssaker etter timeavtale med politiet
 • Utstedelse av pass etter timebestilling

Det er viktig å merke seg at all kontakt med politiet krever timebestilling eller avtale på forhånd.  Det er ikke mulig å benytte drop-in.

Vi oppfordrer imidlertid innbyggere til fortsatt å benytte annen kontaktform, fremfor fysisk oppmøte dersom dette er mulig.

Alle lokasjonene er tilrettelagt slik at smittevernhensyn er ivaretatt.

Følgende lokasjoner vil være åpne for publikumsmottak:

 • Steinkjer politistasjon
 • Namsos politistasjon
 • Nærøy lensmannskontor
 • Midtre-Gauldal lensmannskontor
 • Ørland lensmannskontor
 • Hitra lensmannskontor
 • Rissa lensmannskontor
 • Oppdal lensmannskontor
 • Røros lensmannskontor
 • Trondheim sentrum politistasjon
 • Stjørdal lensmannskontor

Følgende enheter vil fortsatt være stengt for publikumsmottak:

 • Levanger og Verdal lensmannskontor
 • Lierne lensmannskontor
 • Grong lensmannskontor
 • Selbu lensmannskontor
 • Orkdal lensmannskontor
 • Åfjord lensmannskontor
 • Hemne lensmannskontor
 • Heimdal politistasjon
 • Trondheim lufthavn lensmannskontor
 • Namsfogden i Trondheim