- Å være tilgjengelig for innbyggerne våre er en viktig del av samfunnsoppdraget vårt, og politiets tjenester skal gradvis gjenåpnes for å gi en bedret service og tilgjengelighet for befolkningen, sier politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt.

Genåpningen følges av en rekke tiltak for å sikre et godt smittevern.

Pass
Fra tirsdag 21. april legges det ut et begrenset antall passtimer på Grålum, i Ski og på Lillestrøm i bookingløsningen på www.politiet.no. Det legges foreløpig ut timer 14 dager frem i tid. Det er ingen mulighet for drop-in.

På grunn av smitteverntiltakene er det et begrenset antall timer som legges ut. Vi oppfordrer dem som kan vente, om ikke booke time nå. Vi håper gradvis å kunne øke antallet passtimer.

Nødpass
Ta kontakt på tlf 64 99 30 00 for å gjøre forhåndsavtale om hvor du skal møte. Drop-in er ikke mulig. Se www.politiet.no for regler om nødpass.

Utlendingsforvaltning
Fra tirsdag 21. april åpnes det for behandling av saker der utsettelse gir negative konsekvenser. Se www.udi.no for timebestilling og informasjon. Det legges foreløpig ut timer 14 dager frem i tid. Drop-in er ikke mulig.

Anmeldelser
Fra mandag 20. april vil politiet på dagtid/hverdager holde åpent for mottak av anmeldelser. Av smittevernhensyn er det ikke mulig med drop-in. Kontakt politiet på tlf. 64 99 30 00 for å gjøre avtale om hvor og når du skal møte.

Husk at mange lovbrudd kan anmeldes på nett. Sjekk på www.politiet.no om du kan anmelde forholdet på nett, før du tar kontakt med oss.

Spørsmål om politiet og Covid-19
Se informasjon på www.politiet.no