All kontakt med politiet krever timebestilling eller avtale på forhånd. Lokasjonene er ikke åpne for drop-in.

Tjenestene som blir tilgjengelig, er utstedelse av pass og nødpass, utlendingssaker og anmeldelser, og disse tjenestene åpner på Setermoen, Storslett, Finnsnes, i Tromsø og i Harstad.

Alle lokasjonene er tilrettelagt slik at smittevernhensyn er ivaretatt.

Passkontor

Alle passkontor har redusert tjenesten på grunn av koronaviruset. Alle timer i perioden 13.3.-19.4. har tidligere blitt avlyst. Hvis timen din har blitt avlyst, må du bestille ny time selv, politiet kan dessverre ikke hjelpe deg. Hvis du ikke har behov for pass nå, oppfordrer vi deg til å vente med å bestille passtime. For nødpass må du ringe for å avtale time.

Her bestiller du passtime

Utlendingssaker

Vi er åpne for å behandle utlendingssaker, men vi tar ikke imot besøk uten avtale. Alle timer i perioden 13.3.-15.5. er avlyst. Hvis timen din har blitt avlyst, vil politiet ta kontakt med deg for å gjøre en ny avtale. Vi gjør oppmerksom på at det kan ta tid før vi tar kontakt. Dersom din sak ikke haster, ber vi deg vente med å ta kontakt. Søknad om norsk statsborgerskap vil ikke bli prioritert nå.

Du kan ta kontakt med oss på telefon 77 79 60 00 eller e-post utlending.troms@politiet.no

Anmeldelser

Vi har redusert tjenesten på grunn av koronaviruset. Tyveri og skadeverk kan du anmelde digitalt: Her er digitale anmeldelser. Det er også mulig å sende anmeldelser til oss på e-post: post.troms@politet.no

Hvis du ikke kan levere anmeldelse digitalt eller på e-post, kan du ringe oss for å avtale tid på telefon 77 79 60 00.