Politiet har holdt publikumstjenester stengt for fysisk oppmøte siden 13. mars for å begrense smittespredning av koronaviruset.

Tirsdag åpnet politistasjonene i Kristiansand, Arendal og Mandal for publikumsmottak. De har åpningstider fra klokken 10.00 til 14.00 fra mandag til og med fredag.

Torsdag 23. april åpner disse kontorene for publikumsmottak:

  • Farsund og Lyngdal lensmannskontor er åpent mandag til fredag
  • Lillesand og Birkenes lensmannskontor er åpent mandag til torsdag
  • Bygland, Evje og Hornnes lensmannskontor er åpent mandag til fredag
  • Valle og Bykle lensmannskontor er åpent mandag til fredag
  • Grimstad politistasjon er åpent mandager, tirsdager og torsdager
  • Risør og Gjerstad lensmannskontor er åpent onsdager og torsdager

Åpningstidene er klokken 10.00 til klokken 14.00 alle steder.

Vennesla og Iveland lensmannskontor og Flekkefjord og Kvinesdal lensmannskontor vil åpne førstkommende mandag, 27. april, fra klokken 10.00 til 14.00 mandag til fredag.

– Smittevern for ansatte og publikum har nå kommet på plass de fleste stedene, og det betyr at vi er klare for å åpne. Men det er fortsatt viktig for oss å understreke at vi ikke ønsker køer på våre lensmannskontorer og politistasjoner, så vi anmoder fortsatt sterkt om at publikum tar kontakt og avtaler på forhånd, sier Lindeberg.

Publikum som ønsker kontakt med lensmannskontorene på Byremo, i Søgne og Songdalen, i Tvedestrand eller i Åmli kan gjøre avtaler om dette. Det gjøres ved å ringe 02800 eller sende en mail til post.agder@politiet.no.

– Selv om vi ikke åpner for publikumsmottak på disse lensmannskontorene ennå, så vil det være mulig for innbyggerne å ta kontakt med politiet, også for å gjøre avtaler, sier Lindeberg.

Disse tjenestene blir nå tilgjengelige for fysisk oppmøte:

  • Mottak av anmeldelser i straffesaker
  • Behandling av utlendingssaker der utsettelse gir negative konsekvenser
  • Utstedelse av pass etter timebestilling

Forholdsregler for besøkende

Mottakelse av anmeldelser i straffesaker:
Noen forhold kan anmeldes på nett, og publikum bes benytte seg av den løsningen så langt det er mulig. Sjekk på www.politiet.no om du kan anmelde forholdet på nett før du tar kontakt med oss. Om din sak ikke kan anmeldes på nettsidene ber vi deg ringe 02800 eller sende en e-post til post.agder@politiet.no for å gjøre avtale før besøk.

Oppholds- og utlendingssaker:
Oppmøte for opphold- og utlendingssaker krever timebestilling/avtale. Timer som ble bestilt i perioden politiet hadde stengt for publikumstjenester, eller før, har blitt kansellert. De som hadde time har fått tilsendt e-post om dette. Vi ber om at de som ikke har fått ny timeavtale ikke møter opp hos politiet, men bestiller ny time. I begynnelsen vil det kun være mulighet for noen svært få oppmøter, utfra politiets prioritering.

Pass:
Utstedelse av pass gjøres kun etter timebestilling, og det gjøres her: politiet.no/pass. Drop-in vil ikke være mulig.

Ivaretakelse av smittevern er viktig for å beskytte både besøkende og ansatte i politiet. Politistasjonene og lensmannskontorene som holder åpent vil ha gjort nødvendige tiltak for å sikre dette.

For media:
For spørsmål i denne saken kan politimester i Agder politidistrikt, Kirsten Lindeberg, kontaktes på telefonnummer 404 42 240 onsdag frem til klokken 15.30.