Som et ledd i arbeidet har utvalget vært i kontakt med en rekke personer og organisasjoner som er eller har vært berørt av hendelsen. Berørte medlemmer av offentligheten som ønsker å dele sin opplevelse av hendelsesforløpet med utvalget, er fortsatt velkommen til å ta kontakt på post@evalueringsutvalg.no

Den nye fristen for evalueringsutvalget er 29. juni 2019.