– I mange saker, der man tidligere måtte møte opp fysisk hos politiet for å anmelde et forhold, kan man nå sitte hjemme og gjøre dette. Det er helt klart en stor fordel for de som har en lengre reisevei til nærmeste politistasjon eller lensmannskontor, sier leder for Felles straffesaksinntak i Agder politidistrikt, Unn Hege Sørensen.

Tidligere kunne man kun anmelde enkelte typer tyveri og skadeverk digitalt. Nå utvides dette betydelig, og da særlig for vinningsforbrytelser som innbrudd og tyveri fra eiendom og bil, samt grove tyverier fra personer på offentlig sted.

Nå er det lagt til rette for at en fjerdedel av alle anmeldelser kan leveres på internett, og det vil spare mye tid både for politiet og for publikum.

– Nå kan man bruke et par minutter foran en PC i sitt eget hjem istedenfor å sitte lenge i bil og kanskje måtte vente hos politiet for å måtte anmelde disse forholdene. I tillegg slipper politiet å registrere anmeldelser manuelt. Så dette sparer mye tid for innbyggerne, men også for politiet, sier Sørensen.

– For politiet er det viktig å være tilgjengelige, både fysisk og digitalt, og dette er et ledd i arbeidet med å være tilstede der publikum trenger oss, sier hun.

Muligheten til å anmelde digitalt har vært etterspurt fra publikum over lang tid.

– Nå blir det utvidet, og dette er jo spesielt viktig i den perioden vi er inne i der fysiske møter mellom personer skal holdes til et minimum på grunn av situasjonen med koronaviruset.

Media:
For spørsmål i denne saken kan leder for Felles straffesaksinntak i Agder politidistrikt, Unn Hege Sørensen, kontaktes på telefonnummer 414 96 986.

Anmeldelser på nett

De nye anmeldelseskategoriene omfatter følgende statistikkgrupper:

905 Tyveri fra bolig

906 Tyveri fra hytte/fritidsbolig

907 Tyveri fra bod, garasje, areal tilhørende bolig/hytte

908 Tyveri fra bil eller annet motorkjøretøy eller -fartøy

913 Tyveri fra person i salgslokaler (kafe, butikk o.l.) Side 2 av 3

914 Tyveri fra person i annet næringsbygg eller -areal

916 Tyveri fra person i bolig eller annet privat sted 921 Grovt tyveri fra bolig

922 Grovt tyveri fra hytte/fritidsbolig

923 Grovt tyveri fra bod, garasje, areal tilhørende bolig/hytte

924 Grovt tyveri fra bil eller annet motorkjøretøy eller -fartøy

926 Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde

931 Grovt tyveri fra person i bolig eller annet privat sted

987 Ulovlig bruk mv. av fast eiendom

998 Vinningslovbrudd, krenkelse av eiendomsretten