Det er Politiets Fellestjenester (PFT) som har bistått Agder politidistrikt med å inngå avtalen for lokalene. Etter en prosess ble de innkomne tilbudene vurdert ut fra pris, løsningsforslag og beliggenhet.

Næringsparken Tvedestrand AS skilte seg ut som beste tilbyder.

– Jeg er glad for at dette nå er på plass. Det er en løsning som jeg tror både innbyggerne og ansatte vil bli fornøyde med. Vi ser frem til å kunne tilby flotte lokaler i kjente omgivelser, sier lensmann i Holt lensmannsdistrikt, Odd Holum.

Lokalene, som ligger i samme bygg som huset Tvedestrand lensmannskontor før det ble utlyst ny tilbudskonkurranse, skal oppgraderes og tilpasses for lensmannskontoret. Det vil være klart for innflytning før juli 2020. Leieavtalen vil ha en varighet på 10 år.

Media:
Talsperson i denne saken er lensmann i Holt lensmannsdistrikt, Odd Holum. Han kan nås på mobiltelefon 971 22 311.

Pressevakt i stab for kommunikasjon i Agder politidistrikt kan også kontaktes på telefon 488 95 807.