Bilde av helikopter fra Airlift
I hovedsak er det AW 169-helikopter som vil benyttes til oppdraget. Helikoptrene har en rekkevidde på over 470 kilometer, og kan ta med 6 mannskaper med utstyr, i tillegg til pilotene.
FotoAirlift

Helikopteret vil operere fra Tromsø lufthavn, og støtter Troms, Nordland og Finnmark politidistrikt i sin oppdragsløsning.

– Helikopter er en viktig kapasitet som gir økt mobilitet og raskere responstid til støtte for politiets oppdragsløsning. Krevende geografi og store avstander gjør avtalen til en viktig del av beredskapen i landsdelen, kommenterer Tone Vangen, beredskapsdirektør i Politidirektoratet.

Anskaffelsen bidrar til politiets beredskap i landsdelen etter at Forsvarets helikopterstøtte etter anbefaling fra Regjeringen blir avsluttet.

– Vi er fornøyd med at vi nå har fått på plass denne avtalen. Det gjør at vi opprettholder muligheten til raskt å få transportert utsyr og personell med riktig kompetanse ut til alle deler av politidistriktet og på tvers av politidistriktene for å løse de mest krevende oppdragene, sier Astrid Elisabeth Nilsen, politimester Troms politidistrikt.

 

Rekkevidde på 470 km

I hovedsak er det AW 169-helikopter som vil benyttes til oppdraget. Helikoptrene har en rekkevidde på over 470 kilometer, og kan ta med 6 mannskaper med utstyr, i tillegg til pilotene. AW 169 er samme modell som de nye politihelikoptrene som skal operere fra beredskapssenteret på Taraldrud utenfor Oslo.

Siden landsdelen i vinterhalvåret har krevende lys og værforhold, har Airlift mulighet til å forsterke beredskapen med AS 332 helikopter. Dette helikoptret har betydelig bedre løfte kapasitet og rekkevidde.

Airlift AS er valgt som leverandør for 4 år med mulighet til forlengelse med inntil 3 år.

– Vi i Airlift er svært stolte over å bli valgt som leverandør, og vi ser frem til å ta fatt på samarbeidet og leveransen av dette viktige samfunnsoppdraget, sier Erlend Haugsbø, driftsleder i Airlift.

 

24/7-tilgjengelighet

Helikopteret er tilgjengelig 24 timer i døgnet, med en times responstid, hele året, for transport av personell fra politiet med våpen og utstyr over fastlandet, dag og natt.

To helikoptre skal brukes for å innfri kravet om beredskap og responstid. I tillegg har leverandøren med et reservehelikopter som kan settes inn ved behov.

Avtalen gjelder ikke søk, redning og ambulanseoppdrag som ivaretas av andre offentlige tjenester, herunder redningstjenesten og luftambulansetjenesten.

Bilde av Airlifts helikopter
Siden landsdelen i vinterhalvåret har krevende lys og værforhold, har Airlift mulighet til å forsterke beredskapen med AS 332 helikopter. Dette helikoptret har betydelig bedre løfte kapasitet og rekkevidde.