Kartutsnitt med inntegnet sone for oppholdsforbudet.  

Bakgrunnen for forlengelsen er at forutsetningene er de samme som da forbudet ble innført. Det var den gang nødvendig å innføre oppholdsforbudet da det i lengre tid, og ved gjentatte anledninger, ble utført straffbare handlinger i tilknytning til vindkraftutbyggingen, da særskilt rettet mot anleggsvirksomheten i Nessadalen. Ferdsel på stedet utgjør også en risiko i forbindelse med sprengningsarbeid.

Dersom man ikke etterlever oppholdsforbudet vil man kunne bøtelegges etter politilovens § 30, nr.1, jf § 7 – kr 8 000. Gjentatte overtredelser medfører forhøyet sats.

Det eksisterende oppholdsforbudet gjelder fra og med 1. mars 2020 klokken 00:00 til og med 30. april 2020 klokken 24:00. Forlengelsen gjelder fra og med den 1. mai 2020 klokken 00:00 til og med den 30. juni klokken 24:00. Det gjelder ikke for de som har tilgang til å arbeide lovlig på stedet.

Politiet innfører også droneforbud over oppholdsforbudssonen i samme tidsperiode.