Her kommer det nye politihuset i Kristiansand

Det er Politiets Fellestjenester som inngår kontrakten og forvalter denne på vegne av politiet. Kontrakt signeres snarest, og prosjektering og bygging vil deretter skje fortløpende etter hvert som nødvendige godkjenninger foreligger. Politihuset vil stå klart ved årsskiftet 2022/2023.

– Dette er en stor dag for Agder-politiet. Vi er trygge på at tildelingen av kontrakt til Bane Nor Eiendom gir politiet lokaler som best dekker politiets behov inn i fremtiden. Det er samtidig gledelig at sentralene for alle nødetatene vil bli samlet i dette bygget. Dette politihuset vil bli et signalbygg i Kristiansand, sier politimester Kirsten Lindeberg.

Økonomi og arealeffektivitet er kriteriene som har hatt størst betydning for politiet, og det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, både på kvadratmeterpris og arealeffektiv løsningen, ble til slutt valgt. Prosessen har vært ledet av Politiets Fellestjenester på vegne av politidistriktet.

I mai 2019 annonserte politiet etter eiendomsaktører i Kristiansand som kunne tilby lokaler for nytt hovedsete for Agder politidistrikt. Etter dialog med alle som hadde meldt interesse for å inngi tilbud i prosjektet, valgte politiet å gå i forhandlinger med tre tilbydere. Det har vært gjennomført tre forhandlingsrunder med disse i perioden november 2019 til april 2020, der tilbyderne har fått tilbakemeldinger på løsningsforslag og pris.

Alle de tre tilbyderne har vist seg som svært kompetente og har levert meget gode løsninger og konsept. De har vist god oppgaveforståelse og vært aktive med å finne arealeffektive løsninger for politiet.

– Vi har nå et konsept som vi er trygge på at skal dekke politiets behov inn i fremtiden, og vi ser frem til videre samarbeid med en dyktig og kompetent eiendomsaktør, sier seniorrådgiver Heidi R. Senstad i Politiets Fellestjenester.

– Vi har en hektisk og krevende periode foran oss, der Agder politidistrikt og utvikler sammen skal få på plass politiets funksjoner inne i bygget på prosjekteringsnivå. Etter prosjektering vil byggeprosess vare rundt to år, sier hun.

I vurderingen av tilbudene har pris vært vektet tyngst. Blant andre tildelingskriterier har politiet lagt vekt på tilbydernes forståelse av politiets romprogram, fleksibilitet i bygget og løsninger for å imøtekomme behov for arealeffektivitet. I tillegg har beliggenhet vært vurdert ut fra forhold som nærhet til samarbeidende enheter, offentlig kommunikasjon, adkomst og utrykningsveier, parkeringsmuligheter og sikkerhetskrav.

Politiet blir værende i nåværende lokaler frem til innflytting i nye lokaler som skjer rundt årsskiftet 2022/2023.

– Politihuset i Kristiansand har fått et ansiktsløft med utbygd publikumsekspedisjon i 1. etasje for å ivareta nye krav om utstedelse av pass og ID-kort. Men vi ser virkelig fram til å planlegge for og ikke minst ta i bruk tidsriktige lokaler som er tilpasset politiets behov, sier visepolitimester Arne Sundvoll, som er prosjekteier på vegne av Agder politidistrikt.

Media:
Talspersoner i denne saken er politimester Kirsten Lindeberg, visepolitimester Arne Sundvoll og prosjektleder i Politiets Fellestjenester, Heidi Rønneberg Senstad.

Pressen kan gjøre intervjuavtaler gjennom å ta kontakt med stab for kommunikasjon i Agder politidistrikt på telefon 488 95 807.