Ida Melbo Øystese takker for bistanden fra Heimevernet
Politimester i Øst politidistrikt, Ida Melob Øystese, takket 4. mai Heimevernet for bistanden de har gitt i forbindelse med forsterket grensekontroll.

Siden innføring av indre Schengen grensekontroll, har Heimevernet bistått Øst politidistrikt med mannskaper ved Oslo Lufthavn og ved landegrensene mot Sverige. Bistanden fra HV-02 til Oslo Lufthavn ble avsluttet 7. april.

Ved Oslo Lufthavn bisto Forsvaret med ressurser til å ivareta polisiære oppgaver knyttet til transport og ledsagelse av bortviste flypassasjerer, samt vakthold for å sikre overholdelse av karantenebestemmelsene. Ved landegrensen har soldatene bistått med kontroll med innreise og  veiledning av reisende om karantenebestemmelser.

Fortsatt behov for forsterket innsats
– Det er fortsatt er behov for forsterket innsats på grensen. Vi har fått tilført ekstra midlertidige politiressurser for å ivareta denne oppgaven, og de aller fleste har allerede begynt. Det betyr at vi nå har ressurser nok til å håndtere oppgaven selv og det er derfor naturlig å avslutte bistanden vi til nå har mottatt fra HV-01 sier politimester i Øst politidistrikt, Ida Melbo Øystese.

Soldatene har hatt begrenset politimyndighet, og har vært under politimesterens ledelse.

Takknemlig for bistand
- Bistanden fra Heimevernet har vært helt nødvendig for å gjennomføre en forsvarlig grensekontroll, og for å hindre smittespredning. Heimevernet har vært en viktig ressurs for politiet, og vi er svært takknemlig for jobben de har gjort, sier politimester Øystese.