Politidirektør i uniform med diplom
Politidirektør Benedicte Bjørnland med blomster og diplom som beviset på at politiet er Norges mest attraktive arbeidsplass for jusstudenter.
FotoUniversum

Universum kårer hvert år Norges mest attraktive arbeidsgivere innen kategoriene juss, helse, humanistiske fag, ingeniør og vitenskap, IT og business. I 2020, som de foregående tolv årene, troner politiet på topp blant jusstudentene.

Hele 37 prosent oppgir at de kunne tenkt seg å jobbe i politiet, 17 prosentpoeng over neste på listen, advokatbyrået Wikborg Rein.

– Dette er ikke noe vi skal ta for gitt, men må gjøre oss fortjent til hvert eneste år. Samtidig er det veldig hyggelig – og en tillitserklæring – at jusstudentene rangerer oss øverst, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Trekker frem respekt for ansatte

Over 13 000 studenter har besvart undersøkelsen. Med en så tydelig førsteplass blant kommende jurister og advokater mener Bjørnland det er åpenbart at det å jobbe for en viktig samfunnsaktør er noe mange er opptatt av.

– Jeg tror samfunnsoppdraget vårt appellerer, også til jurister. Det er noe jeg selv kan kjenne meg igjen i, som utdannet jurist, sier Bjørnland.

– Man kommer raskt inn i saker og får raskt prosedere i retten, noe som gjør jobben som politijurist attraktiv og spennende.

Særlig trekker jusstudentene frem verdien «respekt for ansatte» i sine svar når de fremhever politiet som en attraktiv arbeidsgiver. Her er politiet rangert på topp i juss-kategorien og på 7. plass nasjonalt blant hele 200 arbeidsgivere.

– Dette håper og tror jeg speiles i virkeligheten også. Vi skal alltid ivareta våre ansatte på best mulig måte.