Tom Hagen ble løslatt fra varetektsfengsling fredag 8. mai, etter at Høyesterett avslo politiets anke på Lagmannsrettens kjennelse. Politiet tar avgjørelsene i Eidsivating lagmannsrett og Høyesterett til etterretning. Politiet opprettholder imidlertid siktelsen mot Tom Hagen, og mot mannen i 30-årene vi mener har en rolle i saken.

- Politiet mener fortsatt at boligen i Sloraveien er åsted for et drap. Flere etterforskingsskritt gjenstår, og fortsatt tilgang til bolig og også andre eiendommer er derfor sentralt for etterforskningen, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica.

Ransaking i Sloraveien gjennomføres etter straffeprosessloven § 192 tredje ledd nr. 1 siden politiet mener at drapshandlingen er foretatt der, og det var fornærmede Anne-Elisabeth Hagens bopel. Ransaking av hytta på Kvitfjell gjennomføres etter straffeprosessloven § 192 tredje ledd nr. 3. Politiet har grunn til å anta at det på denne adressen kan finnes bevis av betydning for den pågående etterforskningen. Det vises til at hytta på Kvitfjell var et sted hvor fornærmede har hatt jevnlig tilhold i tiden frem til 31. oktober 2018. Politiet gjennomfører begge ransakningene med det mål å sikre bevis og/eller beslaglegge gjenstander.

De siste dagers utvikling i saken, påvirker ikke politiets hovedhypotese om at Anne Elisabeth Hagen er drept.

- Siktelsen mot mannen i 30-årene ble endret med bakgrunn i opplysninger fremkommet i avhør. Politiet mener fremdeles vi står overfor et drap, men fordi ulike personer kan ha hatt ulike roller, vil det kunne være aktuelt med siktelser for annet enn drap. Vi mener fortsatt at mannen i 30-årene har en rolle i saken, sier Hrenovica.

Politiet har tidligere bekreftet at vi er kjent med vedkommendes IT-og kryptovalutakompetanse, og relasjonen til Tom Hagen.

- Vi kan ikke gi noen ytterligere detaljer om dette av hensyn til den videre etterforskingen som pågår. Vi kan bekrefte at kryptovaluta har vært tema i avhørene, uten at vi kan kommentere konkrete detaljer fra disse, sier politiadvokat Hrenovica.

Hovedfokuset i etterforskingen er fortsatt å finne Anne-Elisabeth Hagen, få vite hva som har skjedd med henne, og få klarhet i hvem som er ansvarlig. Etterforskingen av saken fortsetter med full styrke. Av hensyn til den pågående etterforskingen kan vi ikke kommentere dette noe nærmere nå.