– Gruven ligger i nær tilknytning til stedet der Solum sist ble sett. Det er derfor ønskelig å undersøke alle muligheter knyttet til gruven også, sier politifaglig etterforskningsleder Tor Inge Omland.

Politiet har tidligere gjort omfattende søk og undersøkelser i området Bratthenget 29B der det er grunn til å tro at savnede Ørjan Solum sist ble sett 25. mars rundt klokken 18.00. Det har vært gjort søk i området av egne styrker og frivillige.

– Søksområdet er stort og tidvis utilgjengelig. Politiet ønsker å undersøke alle muligheter, og gjennomførte derfor tidligere i uke 20 nytt søk med fem hundeekvipasjer fra Agder politidistrikt, sier Omland.

På grunn av usikkerhet rundt gruvens beskaffenhet, gjennomføres derfor søk i gruvene med hjelp av brannvesenet som har det nødvendige utstyret for slike søk. Politiet og brannvesenet vil jobbe på stedet til gruvene er ferdig undersøkt.

Media
Media kan kontakte pressevakt på telefon 488 95 807.