I Tromsø og Karlsøy kommune er det nå kommet på plass en avtale med Viking om at de henter hunder som stikker av fra eier og går løs i nabolag og ellers rundt omkring.

Politiet har tidligere inngått en sentral avtale med Viking i hele landet med virkning fra 01. april 2020

Selskapet vil forsøke å få kontakt med eier av hunden, og hundeeier må betale et gebyr for å få hunden tilbake.

– Hvis noen finner en hund som går løs ber vi om at den blir satt forsvarlig fast slik at den ikke springer videre, er til skade for noen eller selv lider nød, samtidig som det blir ringt til politiet på 02800, sier Anita Hermandsen, stasjonssjef ved Tromsø politistasjon.

Politiet vil ta kontakt med Viking som utfører oppdraget på vegne av politiet. Selskapet har lokaler til å ivareta en hittet hund inntil 72 timer. Hvis hunden ikke blir hentet innen 72 timer, vil politiet etter Hundeloven § 10 kunne selge, omplassere eller avlive hunden etter 1 uke.

Prisen for en hundeeier på å få hunden tilbake kan variere. En utlevering med det samme vil bli på cirka 2000-3000 kroner. Pris vil være avhengig av hvor hunden blir hentet, hvor den leveres, eller hvor lang tid det tar å få eier til å hente hunden hos Viking.

Viking har også åpnet for at privatpersoner kan kontakte dem direkte på telefon 06000 eller 91924000 lokalt i Tromsø. I disse tilfellene må også den som har funnet en løs hund sette den fast, slik at Viking kan komme til en adresse. Hundeeier vil også ved denne løsningen måtte betale gebyr tilsvarende det som er beskrevet over.