I 2023 samles alle nødmeldingssentralene i nytt politihus.
Leder for operasjonssentralen, Sverre Birkeland (i midten) sammen med brannsjef i Østre Agder, Dag Svindseth (til venstre) og direktør for prehospitale tjenester på Sørlandet sykehus, Espen Jarle Hansen (til høyre).

Forrige uke var politiets operasjonssentral, brann- og redningsetaten og AMK samlet på tomten.

– Det er veldig bra at alle nødetatene blir samlet i et nytt bygg. Vi ser at en samlokalisering har mange positive effekter. Det vil gi oss bedre muligheter, og vil bidra til nytenkning og økt kvalitet på tjenestene. I tillegg får vi alle flytte inn i lokaler vi selv har vært med å utvikle i forkant, sier Sverre Birkeland,  leder av operasjonssentralen i Agder politidistrikt.

Det har lenge vært klart at politiets operasjonssentral og brann- og redningsetaten skulle samlokaliseres. 17.april ble det besluttet at også AMK blir plassert på det nye politihuset i Kristiansand.

– Dette er helt klart veldig positivt. En samlokalisering bidrar til at vi kan forbedre oss sammen og gi et enda bedre tjenestetilbud til befolkningen. Det er det det handler om, sier Espen Jarle, direktør for prehospitale tjenester på Sørlandet sykehus.

Politiet, Brann og AMK har mange oppdrag som krever samhandling. Dag Svindseth, som er brannsjef i Østre Agder, sier etatene har et godt utgangspunkt når de samles i 2023.

– Vi samhandler veldig bra, og er mest opptatt av å videreutvikle et allerede godt samarbeid, sier Svindseth.

Nødmeldingssentralene er en samfunnskritisk funksjon, og forventningene til tjenesten er høye. Etter alvorlige hendelser de senere år har det blitt lagt vekt på økt profesjonalisering og samhandling mellom ulike samfunnsaktører, herunder nødmeldingssentralene.

– Brann, AMK og politiet i samme bygg vil kunne gi et bedre utgangspunkt for å skape en felles situasjonsforståelse under hendelser, og det vil bidra til å lette arbeidet med å sikre befolkningen raskt og riktig hjelp i en nødsituasjon, sier Birkeland.

Han legger til at selv om sentralene skal samlokaliseres, vil de etablerte nødnumrene bestå.

Media:
Media kan kontakte pressevakt i Agder politidistrikt på telefon 488 95 807.