Faksimile Aftenposten 150520
Faksimile Aftenposten 150520

–Mange er nok ikke tilstrekkelig klar over hva som er lov og ikke lov i norsk natur, og at det for eksempel er ulovlig å forsyne seg av annet enn spise-sopp og bær i naturreservater, det blir definert som miljøkriminalitet, sier politiadvokat Tone Bysting ved seksjon for finans- og spesiallovgivning.

Viktig å vise hensyn i fredet natur

I Norge er det over 3000 verneområder, det vil si naturminner, fuglefredningsområder, nasjonalparker, marint vern, naturreservater og plantefredningsområder. I Oslo og Viken er det rundt 600 slike verneområder.

Ifølge Gry Liljefors, rådgiver ved Statens naturoppsyn i Miljødirektoratet, er hva som er lov og ikke lov varierende, avhengig av hva som er hensikten bak vernet. -Det er generelt sporløs ferdsel som gjelder i verneområder, og befinner en seg i et naturreservat så må en selv undersøke hva som er lov i det området, sier Liljefors.

Høsting av naturen i og utenfor vernede områder

Når det gjelder plukking av planter utenfor verneområdene er det friluftslovens paragraf 5 om høsting som gjelder. Det betyr at alle kan høste planter, bær og sopp så lenge det skjer "hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet". -Det er for eksempel lov å plukke ramsløk utenfor verneområdene, sier Liljefors.

-Føre var prinsippet skal alltid gjelde når det oppstår usikkerhet om en befinner seg i et verneområde eller om en bestand er truet. Husk at verneområdene er naturskatter vi forvalter for fremtiden, avslutter Liljefors.

Usikker på hva som er lovlig der du ferdes?

For å finne ut hva som er lov og ikke lov i et område du oppsøker, er det enklest å sjekke dette via Miljødirektoratets Naturbase – som er tilgjengelig på nettsiden naturbase.no. Naturbasen kan også lastes ned i Google play og Apple store.