Politiet i Finnmark er interessert i at du melder fra om observasjoner som for deg virker underlige eller uærlige.

  • Det kan være biler som står parkert, eller har stått parkert, over lengre tid i områder der du vet at sjeldne fugler hekker.
  • Det kan være personer som oppfører seg annerledes enn det du synes er normalt.
  • Det kan være at disse personene har med seg stiger eller annet klatreutstyr inn i det område du vet til at sjeldne fugler hekker.

Politiet ber om at du tar kontakt på telefon 02 800 og forteller om hva du har sett.

Når du tar kontakt med politiet må du regne med å bli stilt en del spørsmål:

  • Har du sett dette selv?
  • Hvorfor mener du at dette var unormalt?
  • Hvor så du det?
  • Når var det?
  • Dersom det var en bil i nærheten. Hvilken type bil?
  • Hvilket registreringsnummer hadde bilen?
  • Hvor mange personer så du?

Dine observasjoner er viktige for politiet. De kan gi politiet viktig kjennskap til dem som eventuelt har uærlige hensikter, og politiet kan da foreta egne vurderinger med tanke på nærmere undersøkelser av det du har sett.

Politiet vil ikke alltid kunne komme til det stedet der du så hendelsen. Likevel kan din melding bidra til at personer og biler eventuelt senere kan undersøkes nærmere.