Skal ikke lønne seg å være kriminell
Noen av eiendelene som ble inndratt i saken.
FotoFoto: Politiet

Men hva skjer i saker der vi lykkes å inndra verdier, så som eiendom og kjøretøy? Hvordan blir verdiene etterpå til penger inn i statskassa?

Inndragning ga 11,5 millioner kroner i statskassen

Våren 2015 avsa Gulating lagmannsrett en dom, hvor en uføretrygdet mann i 50-årene ble dømt for grove brudd på narkotikalovgivningen. Mannen fikk elleve års fengsel, samt ble idømt utvidet inndragning av store verdier, blant annet penger, eiendom, kjøretøy og diverse løsøre.

Utvidet inndragning er primært ment å ramme personer med en kriminell livsstil. Retten fant at den uføretrygdede mannen var i kjernen av anvendelsesområdet for utvidet inndragning.

- Verdiene som ble inndratt i dommen var allerede sikret ved beslag og heftelse tidlig i etterforskningen. Av verdier kan nevnes beslag av ca. kr 4,5 millioner i kontanter, ca. kr 1 million beslaglagt fra bankkonti, det var også tatt heftelse i en ideell halvdel av en bolig, tre hytter, samt videre beslag av fire campingvogner, ca. ti kjøretøy, to båter, dyr konjakk og et kostbart stereoanlegg, uttaler Sør-Vest politidistrikt.

Etter rettskraftig dom ble de inndratte pengene overført til Statens Innkrevingssentral. Det tok deretter noe tid å få realisert øvrige inndratte verdier. Namsfogden i Stavanger-Sandnes har bistått politiet i saken.

- Namsmannen har gjort en formidabel jobb knyttet til salg av eiendommer, kjøretøy og gods.

Inndragning konjakk
Dyr konjakk var også blant eiendelene som ble inndratt fra domfelte.
FotoFoto: Politiet