Det betyr at alle dagens politistasjonssjefer og lensmenn, som har vært stedlige namsmenn i sine kommuner på Agder, fra 1. juni samles til Namsfogden i Agder.

– Vi vil fortsatt møte publikum der publikum er. Vi fortsetter å ha oppmøtested ti steder i Agder som tidligere. Sånn sett vil det være liten forandring for publikum. Vi vil i tillegg jobbe for å øke vår tilgjengelighet med digitale løsninger, sier leder av Namsfogden i Agder, Anita Andrå Andersen.

Årlig behandler Agder politidistrikt over 30.000 saker innen den sivile rettspleien. Det gjelder saker innen tvangsfullbyrdelse, forliksråd og gjeldsordning. Namsfogden vil ha det overordnede fagansvaret for disse sakene, og sørge for en trygg og sikker saksbehandling.

– Ved å samle tjenestene på denne måten vil vi bidra til gode tjenester innen den sivile rettspleien med hensyn til kvalitet, likebehandling, kompetanse og effektivitet. Vi skal fortsatt yte god service til befolkningen, med respekt og forståelse for mennesker i en vanskelig økonomisk og krevende situasjon, sier Andrå Andersen.

I forbindelse med koronasituasjonen er det begrenset mulighet for oppmøte. Se vår kontaktinformasjon i faktaboksen under.

Media:
Spørsmål i saken kan rettes til leder av Namsfogden i Agder, Anita Andrå Andersen. Hun kan nås på telefon 900 55 170.

Anita Andrå Andersen
Leder av Namsfogden i Agder, Anita Andrå Andersen.
FotoPolitiet

Namsfogden i Agder

Namsfogden i Agder vil bestå av tre avsnitt innen sivil rettspleie.

 • Avsnitt for forlik og tvang i Østre Agder
 • Avsnitt for forlik og tvang i Vestre Agder
 • Avsnitt for gjeld, forlik og tvang i Midtre Agder

Avsnitt for gjeld, forlik og tvang i Midtre Agder skal ha ansvaret for behandling av gjeldsordningsaker i hele Agder.

Kontaktinformasjon for Namsfogden i Agder fra 1. juni:

Telefon Namsfogden i Agder: 38 13 63 80
Epost: agder.namsfogd@politiet.no
www.politiet.no/tjenester/namsmann-og-forliksrad/

For de som ønsker å komme i kontakt med namsfogden ved personlig oppmøte, vil det også være ansatte stasjonert på stedene listet opp under:

Midtre Agder:

 • Kristiansand politistasjon, Tollbodgata 45, 4506 Kristiansand
 • Vennesla og Iveland lensmannskontor, Torsbyvegen 16, Vennelsa.
 • Lillesand og Birkenes lensmannskontor, Vestregate 15 B, Lillesand.
 • Evje og Hornnes lensmannskontor, Verksvegen 4, Evje.
 • Valle lensmannskontor, Kjellebergsvegen 12, Valle.

Østre Agder:

 • Arendal politistasjon, Åsbieveien 39, Arendal.
 • Grimstad politistasjon, Arendalsveien 25, Grimstad.
 • Risør lensmannskontor, Strandgata 10, Risør.

Vestre Agder:

 • Flekkefjord og Kvinesdal lensmannskontor, Parkgaten 8, Flekkefjord.
 • Farsund og Lyngdal lensmannskontor, Barbros gate 21, Farsund.
 • Mandal politistasjon, Bryggegata 2, Mandal.