Ansettelsene har en varighet på seks måneder, men med mulighet for forlengelse i inntil ett år. Flere av de nyansatte har allerede startet i sine engasjement i politiet. Resten har oppstart ila sommermånedene.

– Vår viktigste jobb er å sikre trygghet, lov og orden i Norge, også i en tid hvor vi erfarer pandemi. Jeg er derfor svært glad for denne muligheten til midlertidig tilsetting av 400 politibetjenter, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.