Vi vet at det innimellom kommer narkotika til våre områder som kan være blandet med mye ukjente kjemikalier, og der bruk i verste fall kan gi betydelig skade, eksempelvis alvorlig angsanfall, eller et dødelig utfall.

En del narkotiske stoffer som bestilles over nett har man ingen garanti for hva inneholder. Det er all grunn til å advare mot bruken av dette. Vi har vært i dialog med helsevesenet som deler politiets bekymring.

Politiet har også lagt ut dette på facebooksidene til politiet i Finnmark.