To personer ble onsdag pågrepet og siktet for å ha kjøpt eller medvirket til å kjøpe store mengder fisk fra ulike båter uten at dette har blitt ført på sluttseddelen. Politiet anser overtredelsen etter siktelsen som grov særlig fordi den økonomiske eller potensielle verdien av lovbruddet er stort og det framstår som det har skjedd systematisk over tid.

Den ene siktede ble løslatt fra politiets varetekt i går, mens den andre personen fortsatt holdes i politiets varetekt grunnet fare for bevisforspillelse. Politiet ønsker ikke på dette tidspunktet ikke å si noe nærmere om hvem de siktede er eller hvilke rolle de har hatt i fiskemottaket.

Det er for tidlig å tallfeste hvor store mengder fisk det er snakk om. Det vil etterforskningen ta sikte på å avklare, men politiet mistenker at omfanget er betydelig.

Politiet ser det som svært viktig å avdekke fiskerikriminalitet. Svart omsetning er økonomisk kriminalitet ved skatteunndragelser, tapte tollinntekter og ulike konkurransevilkår i forhold til andre fiskemottak som driver etter regelverket.

Vi ser også alvorlig på miljøkonsekvensene av at store mengder fisk ikke blir registrert. Dermed går man utenom kvoteregnskapet, og det vil kunne medføre ett betydelig overfiske i forhold til de kvotene som er gitt og truer forvaltningen av fiskebestanden.

Karoline Gjønnes Johansen
Politiadvokat
Finnmark politidistrikt

Politiadvokat Karoline Gjønnes Johansen vil være tilgjengelig for media mellom kl 12-14. Ta kontakt med Politiets pressetelefon 488 87 699 for eventuelt intervjuavtale.