Bakgrunnen er en anmodning fra Vest politidistrikt, som mener at bevæpning er nødvendig for å beskytte flyplassen ved et eventuelt terrorangrep. Anmodningen fra Vest politidistrikt om bevæpning bygger på en risiko- og sårbarhetsanalyse.

- Etter utbyggingen av Flesland ble avstand til innlåste våpen uforholdsmessig lang. Ved å innføre bevæpning på flyplassområdet sparer vi verdifulle minutter ved en eventuell hendelse. Jeg er fornøyd med at min anmodning fikk gjennomslag. Dette gjør vi for å ivareta sikkerhet til reisende og ansatte ved flyplassen på en enda bedre måte, sier politimester i Vest politidistrikt Kaare Songstad.

-Politidirektoratet har vurdert anmodningen, og etter grundig overveielse støtter vi Vest politidistrikt i at bevæpning ved Flesland er et nødvendig tiltak, sier beredskapsdirektør i Politidirektoratet Tone Vangen.

Flesland utpeker seg ikke som et sannsynlig terrormål, men skadepotensialet ved et angrep mot flyplassen kan være stort. Bevæpning gjør at politiet kan respondere raskere dersom et angrep skulle inntreffe på flyplassen.

- Bevæpning er derfor nødvendig for å ivareta politiets innsatsevne og sette politiet i stand til å kunne avverge eller stanse eventuelle angrep og begrense skadeomfanget av et pågående angrep, kommenterer Vangen.

---

Politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt er tilgjengelig for intervjuer i avgangshallen ved Bergen lufthavn Flesland i dag (torsdag 11.06.20) mellom klokken 12:30 og 13:00. Han blir tilgjengelig for telefonintervju etter dette.

Kontakt Vest politidistrikt sin pressetelefon for eventuelle spørsmål eller telefonintervju: 488 98 811