I situasjonen på Haramsøya i Ålesund kommune har politiet derfor to roller:

  1. Politiet skal gi rom for at uenigheter får komme til uttrykk.
  2. Politiet skal sørge for at tilkomstveier og arbeidsplasser holdes åpne slik at lovlig arbeid gjennomføres.

Politiet vil være til stede på selvstendig grunnlag. Det er våre vurderinger som ligger bak og vi tar ikke side i sak. Det er Politiloven som setter vilkårene for at ro, orden og sikkerhet ivaretas. Så kommer andre lovregler til anvendelse i ulike situasjoner som oppstår og på Haramsøya har vi nå et lovlig fattet vedtak om utbygging av vindmøller. Politiet har tatt tiden til hjelp og akseptert en passiv motstand, men når det kommer til direkte ulovligheter kan vi ikke lenger være tålmodige og vi står ved et vendepunkt:

Våre mannskaper har fått ordre om å fjerne fysiske hindringer. De skal også passe på at ingen blir skadet når store og tunge maskiner forflyttes. Tilkomstveien opp på Haramsfjellet skal fremover være tilgjengelig, slik at de som har tillatelse og en tinglyst rett på at de kan ferdes der, får bruke veien fritt. Det skal også være trygt å reise med ferje både for passasjerer, for mannskap om bord og andre. Politiet vil sikre at alle som behøver offentlig transport på ferjestrekningen Skjelten – Haramsøya skal få bruke denne uhindra og sikkert.

Politiet ønsker å holde på den gode dialogen vi har hatt med alle parter. Hver enkelt vi møter kan bidra med å følge eventuelle pålegg de får av mannskapene våre. Det vil for eksempel ikke tjene saken å diskutere med mannskaper vi sender ut med ordre om å utføre et konkret oppdrag. Her appellerer vi spesielt til foreldre og foresatte om at de informerer og forklarer konsekvensene til de som er under 18 år.  

Lovlig arbeid skal kunne gjennomføres i rettsstaten Norge. Har du likevel et behov for å frembringe dine argumenter overfor oss i politidistriktet? Kom til oss, be om et møte, send et brev og vi vil lytte.

Det er viktig at vi beholder et ytringsklima der alle få lov til å ha meninger for og imot. Vi behøver mangfoldet av stemmene som er i et lokalsamfunn. Vær anstendige med hverandre. Skill sak fra person! Vi må kunne leve sammen side om side uansett rolle i saken.

Se også film på Facebooksida vår.

Konsekvenser:

Om å demonstrere, om politiets pålegg og om forelegg? Her er litt om noen begrep og lenke til aktuelle sider dere kan finne svar. Spesielt svar til de av dere som har hatt spørsmål knyttet til barn og unge under 18 år.