Politidistriktet har vært etterforsket av Spesialenheten i en sak som gjelder uhjemlet beslag i en straffesak. Beslaget bestod av et pass til en siktet og senere domfelt person.

Spesialenheten henla saken etter bevisets stilling for tre ansatte som var involvert i beslaget og/eller straffesaken der beslaget ble tatt. Når det gjelder foretaksstraff var det Spesialenhetens vurdering å ikke ilegge politidistriktet straff.

Saken ble påklaget til Riksadvokaten. Riksadvokaten opprettholdt Spesialenhetens avgjørelse vedrørende de tre ansatte, men besluttet å ilegge politidistriktet en foretaksstraff på 100.000 kroner.

- Agder politidistrikt tar reaksjonen til etterretning og har vedtatt forelegget, sier politimester Kirsten Lindeberg.

Spesialenheten har omtalt saken på sin nettside, spesialenheten.no.