Tidligere måtte man først bestille time hos utlendingsforvaltningen i politiet for å få utlevert vedtaket om norsk statsborgerskap, samt innlevere oppholdskort og eventuelle norske reisedokumenter, som utlendingspass og reisebevis. Nå skal disse innleveres på pass- og ID-kontoret når man søker om sitt første norske pass. Husk at man må bestille time på pass- og ID- kontoret. Du kan bestille time her

Dette vil være en smidigere løsning for publikum som slipper flere oppmøter hos politiet etter at de har blitt norske statsborgere. I tillegg vil dette bidra til en sikrere ID- kontroll ved utstedelse av pass og kommende nasjonale ID- kort. Politiets overordnede mål er å sikre at én person kun har én identitet i Norge.

For de søkerne som ikke har fått vedtaket sitt fordi det er sendt til lokalt politidistrikt, og det ikke er effektuert, vil UDI ved hjelp av robot, sende ut disse vedtakene (fra 1.12.2019 til 14.6.2020) på nytt med ny informasjon, til søker.