Det er en fornærmet i saken, en jente på 13 år fra Oslo, og det var jentas foreldre som anmeldte forholdet til politiet. På bakgrunn av etterforskningen pågrep politiet en mann i 50-årene fra Trondheim torsdag ettermiddag.

Politiet har bedt om varetektsfengsling i fire uker, to av dem med full isolasjon.

- Overgrep mot mindreårige på nett er noe vi ser svært alvorlig på. Politiet i Oslo har gjort en grundig jobb med etterforskningen og vi er fornøyde med å kunne foreta en pågripelse, sier John R. Sødahl Furunes, politiadvokat og påtaleansvarlig i saken, ved Trøndelag politidistrikt.

- Jeg vil presisere at mannen ennå ikke er dømt, og at det derfor er for tidlig å konstatere straffskyld. Selv om jeg mener at politiet har en sak med et sterkt mistankegrunnlag, gjenstår det mye etterforskning før påtalemyndigheten tar stilling til om det skal tas ut tiltale, sier Furunes.

Politiet jobber nå med å gå igjennom materialet fra ransakingen. Politiet mistenker at flere titalls jenter er utsatt for overgrep og jobber med å få klarlagt omfanget. Etterforskningen har avdekket at siktede har god teknologisk kompetanse og at han har skjult sine spor godt, blant annet ved falske profiler på sosiale medier og bruk av Paygoo betalingskort.

- Vi har satt sammen en etterforskningsgruppe med variert og spisset kompetanse for å avdekke omfanget av denne saken, sier etterforskningsleder Øyvind Jørgensen, ved Trøndelag politidistrikt. 

Etterretning og etterforskning av overgrep på nett er ett av fagmiljøene som er styrket gjennom nærpolitireformen. Trøndelag politidistrikt har en egen enhet innen seksuelle overgrep mot barn på internett (SOBI) som har arbeidet med denne saken med bistand fra Kripos.

- Det var en av etterforskerne ved Trøndelag politidistrikt som klarte å identifisere siktede som gjerningsperson, sier Jørgensen.

For media:

• John R. Sødahl Furunes, politiadvokat og påtaleansvarlig i saken ved Trøndelag politidistrikt, er tilgjengelig på telefon 73 48 94 50 (tast 1) fredag 12. juni klokken 15:30-18:00
• Øyvind Jørgensen, politifaglig etterforskningsleder, ved Trøndelag politidistrikt er tilgjengelig på telefon 73 48 94 50 (tast 2) fredag 12. juni klokken 15:30-18:00

Her kan man få hjelp

Barn er i liten grad i stand til å vegre seg mot overgrep og har ofte vanskeligheter med å fortelle om dem. Det er helt avgjørende at foreldre og ansvarspersoner er årvåkne og tør å snakke med barn om overgrep, og melde fra til politiet eller andre instanser.
Hvis du eller noen du kjenner har opplevd overgrep, ring politiet på 02800.

Andre som kan hjelpe er blant annet;
• Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte, telefon: 800 57 000
• Alarmtelefonen for barn og unge, telefon: 116 111
• Barnevernvakten.no
• Statens barnehus
• Støttesenter for kriminalutsatte, telefon: 800 40 008