Agder politidistrikt er kjent med at Satudarah MC har vært etablert i Sør Vest politidistrikt siden 2014 og at de nylig har etablert en avdeling/chapter i Oslo.

- Politiet ønsker ikke gå ut med hvilke funn som underbygger mistanken om en etablering, men vi ser svært alvorlig på dette, sier politistasjonssjef i Kristiansand, Ole Hortemo.

- Av erfaring vet vi at det er viktig for å kunne etablere et fullverdig chapter at en har et klubblokale. Derfor vil disse klubbene alltid være på søken etter egnede lokaler. Vi ber derfor privatpersoner, og næringsliv om å være litt mer oppmerksomme når man leier ut eller skal selge lokaler som er egnet som tilholdssted for slike klubber, sier Hortemo.


Media
Kontaktperson i Agder politidistrikt i denne saken er politistasjonssjef i Kristiansand, Ole Hortemo. Han kan nås på mobiltelefonnummer 404 42 240.