- Jeg er svært glad for at Pål K. Lønseth har takket ja til denne stillingen. Lønseth har omfattende erfaring med internasjonale granskingssaker. Han er utdannet jurist med nasjonal og internasjonal tilleggsutdanning innen etterforskning av økonomisk kriminalitet og internasjonal strafferett, sier politidirektør, Benedicte Bjørnland. Hun hun legger til at Lønseth har erfaring som statsadvokat, og har arbeidet som politiadvokat med særskilt ansvar for økonomiske straffesaker.  

Pål K Lønseth tiltrer stillingen allerede over helgen, mandag 15. juni. .

-Jeg er veldig glad og fornøyd med å få muligheten til å lede Økokrim. Politi og påtalemyndighetens spydspiss mot økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet med så mange utrolig dyktige og dedikerte ansatte, sier Pål Lønseth.

Han legger til at Økokrims samfunnsoppdrag handler om vern av verdier som ligger hans hjerte nært.
- Beskyttelse av et sunt næringsliv som etterlever demokratisk fastsatte reguleringer, som igjen sikrer grunnlaget for en velferdsstat som gir relativ stor grad av sosial og økonomisk trygget for alle. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven og bli kjent med alle ansatte og organisasjonen, sier Pål Lønseth

Les mer på regjeringen.no