Arne Jørgen Olafsen fortsetter som sjef for Politiets utlendingsenhet.
Arne Jørgen Olafsen fortsetter som sjef for Politiets utlendingsenhet.
FotoPolitiet

- Jeg er glad og takknemlig for at Arne Jørgen ønsker å fortsette i rollen som sjef for Politiets utlendingsenhet. Olafsens har gjort en svært god jobb som sjef for PU siden han tok over stillingen på midlertidig basis i 2018, samt da han var leder for PU i perioden 2005-2006. Jeg vil særlig trekke frem hans brede erfaring fra både ledelse og fagforeningsarbeid i politietaten, en erfaring som gjør han til en tydelig, trygg, og målrettet leder, sier politidirektør Benedicte Bjørnland. 

Arne Jørgen Olafsen har tidligere vært sjef for PU, i perioden 2006-2006, og seneste som fungerende leder for PU siden 2018. Olafsen har også vært visepolitimester i Øst politidistrikt og politimester i Follo. Han har også hatt sentrale verv i Oslo politiforening i 12 år.  Arne Jørgen Olafsen har jobbet i politiet siden han ble uteksaminert fra Politiskolen i 1983.

- Å bli utnevnt til et åremål som PU-sjef midt i en tid hvor store deler av verden står midt i historiske kriser innen helse, fattigdom og migrasjon oppleves som utfordrende, men også som veldig motiverende. Jeg er forberedt på at lederskapet i stor grad vil dreie seg om å forholde seg til samfunnsutfordringer preget av endring og uforutsigbarhet. Norges utfordringer knyttet til migrasjon og masseankomster kan ikke løses av én etat eller virksomhet alene, men må håndteres gjennom felles innsats og samarbeid på tvers i samfunnet, sier sjef PU Arne Jørgen Olafsen.

Arne sier også at han håper å kunne bidra til å utvikle PU videre innen ID- og returarbeid og som en sentral aktør for å effektivisere og beskytte asylinstituttet.

- Utvikling av samarbeidsrelasjonene med og bistanden til politidistriktene og de andre særorganene, herunder å bidra til en sikker, trygg og velfungerende grenseforvaltning bør være et annet strategisk mål. Daglig drift og ikke minst migrasjonskrisen i 2015 og pandemien vi opplever nå har vist at PUs faglige ansvar og koordinerende rolle med fordel kan gjennomgås og utvikles, sier Olafsen.

Les mer på regjeringen.no